CISS Sähkö

CISS Sähkö on laitossähkösuunnitteluohjelma. Ohjelmalla generoidaan piirikaaviot sekä pääkaaviot sekä ylläpidetään erilaisten sähkökomponenttien tietoja tietokannassa. 

Kaikki CISS Office-ohjelmaan (dokumentinhallinta) sisältyvät dokumentinhallintaominaisuudet ovat käytössä myös sähköpuolella (työnkulut, versiot yms.). Samaan ohjelmistoon liittyvistä PI- ja Automaatiosovelluksista voidaan tuoda komponenttitietoja käsiteltäviksi sähköpuolelle (automaattisesti ja käsin).

CISS Sähköllä voidaan luoda rakenteeseen Keskuksia, Lähtöyksiköitä, Sähkökuormia yms. sähkökomponentteja. Näiden rakenteessa olevien komponenttien perusteella voidaan automaattisesti generoida Pää- ja Piirikaaviot.Komponenttien lomakkeet ovat käyttäjän muokattavissa. Lomakkeilta voidaan poistaa ylimääräisiä kenttiä, muokata kenttien nimiä tai ottaa käyttöön uusia kenttiä.

Ohjelmalla voidaan tehdä rakenteesta erilaisia listauksia, joilla voidaan muokata kannassa olevaa tietoa. Listausten avulla on helppo tarkistaa tietojen samankaltaisuus ja päivittää vahingossa tulleet kirjoitusvirheet yms. eroavaisuudet yksitellen tai massana.

Rakenteeseen luodut kaaviot ja raportit voidaan tulostaa joko yksi kerrallaan tai massatulostustoiminnolla. Massatulostuksessa voidaan valita kaavioiden tulostuskieli.

Ohjelmistosta on saatavilla Autocadille ja MicroStationille tehdyt versiot.