MS – Sähkö V8i

MS – Sähkö V8 on sovellus sähkökuvien ja sähkösuunnittelukaavioiden tuottamiseen. 

Sovelluksessa on omat osionsa rakennusten ja teollisuuden sähkösuunnitteluun. Ohjelma on saatavana grafiikkaversiona, ilman erillistä tietokantaa tai integroituna CISS Sähkö -ohjelmaan.

MS – Sähkö -ohjelmisto sisältää kattavat solukirjastot  kaavioiden luomiseen. Ohjelmasta löytyvät merkistöt sähkösuunnittelun erilaisiin tarpeisiin. Käyttäjän omien solukirjastojen lisääminen järjestelmään on helppoa. Asettelulomakkeella käyttäjä voi hallita kuvien ulkoasua ja tasokäsittelyä haluamallaan tavalla.

RAKENNUSTEN SÄHKÖSUUNNITTELU

MS – Sähkö sisältää seuraavat solukirjastot rakennusten sähkösuunnitteluun ryhmittelyineen: Tasopiirustusten vahvavirta ja heikkovirta merkistöt, pääkaaviomerkistöt sekä arkkitehtimerkistöt ja arkkipohjat. Rakennusten sähkösuunnitteluosiossa on lisäksi työkalut putkituksen tekemiseen sekä mahdollisuus luoda keskusten pääkaaviot syöttämällä keskuksen – ja lähtöjen tiedot valmiille lomakkeille.