Miten CISS Officen web-käyttö onnistuu?

CISS Officea voidaan käyttää myös sisäverkon ulkopuolelta (web-käyttö).

CISS Officen tietokantaa (CISS Base, CB) voidaan käyttää normaalisti VPN-yhteyden läpi kuten sisäverkossa. Nimipalvelut pitää olla oikein konfiguroitu, jotta yhteys toimii (Host-tiedosto riittää myös).

Ilman VPN -yhteyttä pitää jokin portti avata palomuurista ulos. Yleensä portti on suojattu https-portti. Ko. portti pitää ohjata C-serverin IIS-palveluun.

Suoraan ulkonettiin avatun portin kautta CB:n käyttö on yleensä huomattavasti nopeampaa kuin VPN:n kautta.