CISS PID

CISS PID

Prosessien suunnittelu ja kaavioiden suunnittelu tehdään alusta saakka relaatiokannassa sijaitsevan älykkään objektimallin avulla. Objektimallin ansiosta koko suunnittelutapahtuma on keskitettyä tiedon ja informaation talletusta ja jakoa myös Internetin läpi kaikille osapuolille ajasta ja paikasta riippumattomasti.
CISS PID -ohjelman perusfilosofia on käytön helppous ja netin läpi toimivuus. 

Prosessien suunnittelu voidaan aloittaa suoraan CISS-ohjelman objektimalliin tai CAD-tiedostoon. Kuitenkin kaikki syötetty informaatio tallentuu objektille tietokantaan. CISS PID näyttää kaiken tiedon graafisesti puumaisessa rakenteessa. Linjan komponentit ja instrumentit, säiliöt, pumput yms. tieto näkyvät loogisina kokonaisuuksina hallitusti omissa listoissaan.

Suunnittelija voi lisätä ja vähentää komponentteja tai mitä tahansa tietoa suoraan CISS PID-ohjelmassa. Jos hän lisää komponentin, voi hän linkittää sen jälkeenpäin dgn/dwg:ssä sijaitsevaan vastaavaan grafiikkaan. CISS PID mahdollistaa keskitetyn suunnittelun ja juuri sen hetkisen tilanteen tiedon jakamisen sidosryhmille turvallisesti selaimen välityksellä. Esim. projektipäällikkö voi tarkastella projektin etenemistä koko ajan ja hän näkee juuri sen hetkisen suunnittelutilanteen. CISS-ohjelman käyttäjä voi tarkastella projektin tilaa ajasta ja paikasta riippumatta jos vain Internet on käytössä.

CISS PID -ohjelman avulla voit jakaa ja hallita tietoa ajasta ja paikasta riippumattomasti!

Alla yksi esimerkki CISS PIDin kortista


Kortin viereisessä puussa ovat linjat ja linjojen alla linjan komponentit. Lomake on täyttövaiheessa, mutta siitä näkee hyvin, että kaikki asiat ovat otettu huomioon tietojen syöttöä varten.