Tietosuojakäytäntömme

Hyppää tällä sivulla:

Evästeiden käyttö (cookies)

Mitä evästeet ovat?

Tämä sivusto käyttää evästeitä, eli pieniä tekstitiedostoja, jotka ladataan tietokoneellesi käyttökokemuksesi parantamiseksi. Evästeiden käyttö on yleinen käytäntö lähes kaikilla ammattisivustoilla.

Evästeet ovat täysin vaarattomia, eivätkä ne kerää mitään henkilökohtaisia tietoja tai tiedostoja.

Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet mahdollistavat sivustolla vierailusi optimoinnin paremmaksi. Ne auttavat tunnistamaan sivustolla usein vierailevat kävijät ja nopeuttavat heidän vierailuaan verkkosivulla. Evästeet voivat kerätä myös anonymisoitua yhdistelmätietoa kävijöistä, jonka avulla verkkosivujen ylläpitäjä voi parantaa sivuja.

Mitä evästeitä me käytämme?

Käytämme sivustomme teknisen toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä.

Verkkosivuillamme on käytössä myös luotettavien kolmansien osapuolten analytiikkapalveluja, kuten Google Analytics. Se auttaa meitä seuraamaan kävijämääriä ja ymmärtämään, kuinka sivustoamme käytetään. Tämän palautteen avulla voimme kehittää sivustomme käytettävyyttä ja parantaa sen sisältöä. Käytössämme on myös Leadfeeder-palvelu, jonka kautta saamme tietää sivustollamme vierailleet yritykset. Nämä kolmansien osapuolten evästeet keräävät tilastotietoa, jota voimme hyödyntää myös uudelleenmarkkinoinnissa. Lisätietoja evästeistä, sekä kyseisten kolmansien osapuolten käytänteet ja ehdot löytyvät heidän virallisilta verkkosivuiltaan.

Mitään kävijätietoja ei sidota yksittäisiin käyttäjiin.

Evästeiden poistaminen käytöstä

Voit estää evästeiden käytön selaimesi asetuksista. Huomaa, että evästeiden poistaminen käytöstä vaikuttaa tämän ja monien muiden vierailemiesi verkkosivustojen toimivuuteen ja voi rajoittaa joitain toimintoja verkkosivuillamme.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaan laadittu rekisteri- ja tietosuojaseloste (25.5.2018). Päivitetty 21.6.2022.

1. Rekisterinpitäjä

CISS Software Oy (2946402-8)
Laserkatu 6
53850 Lappeenranta
puh. 0400 540787

2. Rekisterin nimi

CISS Software Oy:n asiakasrekisteri

3. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Keijo Honkanen
puh. 0400 540787

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde). Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen ylläpito, yhteydenpito asiakkaisiin ja tilausten käsittely. Profilointiin tai automatisoituun päätöksentekoon henkilötietoja ei käytetä. Tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

  • henkilön nimi
  • yritys/organisaatio
  • yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)
  • tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista
  • laskutustiedot
  • muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot

6. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja henkilöltä itseltään tai viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. sähköpostitse, puhelimitse, www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista, ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

9. Rekisterin suojaus

Tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti ja rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Rekisteritietoja sisältävien palvelimien digitaalisesta tietoturvasta ja laitteiston fyysisestä kunnosta huolehditaan asiaankuuluvasti. Sähköisessä rekisterissä olevat tiedot siirretään SSL-suojatulla yhteydellä ja suojataan palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tallennettuja tietoja, palvelimien käyttöoikeuksia ja muita turvallisuuden kannalta kriittisiä henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Kaikilla rekisterissä olevilla henkilöillä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia mahdollisten virheellisten tai vanhentuneiden tietojen korjaamista tai poistamista. Rekisterissä olevalla henkilöllä on myös oikeus ”tulla unohdetuksi” eli pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. Lisäksi rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää tarkastuspyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyynnön esittäjälle EU:n tietosuoja-asetuksessa määrätyssä ajassa (tavallisesti n. kuukauden kuluessa).