CISS PDM for SolidWorks

CISS PDM on SolidWorksilla luotujen tuoterakenteiden hallintaohjelma

CISS PDM for Solidworks interface

Tuo 3D-rakenne yhdellä komennolla SolidWorksista CISS PDM:ään

Tilt

3D-rakenne voidaan luoda omalla koneella valmiiksi ja napin painalluksella tuoda se CISS PDM:ään. Rakenne luodaan automaattisesti SolidWorksin 3D-rakenteesta. Objektirakenne on identtinen vastaavan SolidWorksin tuoterakenteen kanssa. Objektit sisältävät DXF:t ja 2D-piirustukset PDF-muodossa.

Mallit ja piirustukset esitetään JPG- tai PDF-formaatissa ja SW:ssä luodut property-tiedot ovat kortilla katselun lisäksi myös muokattavissa.

Kallistin kokoonpano
Tilt structure

Käyttäjän ei tarvitse poimia dokumentteja vaan ne lajitellaan automaattisesti valmistusmenetelmän mukaisiin kansioihin.

Rakenteeseen voit lisätä mitä tiedostoja tahansa, esim. valokuvia, sähköposteja jne. Osaluetteloa voidaan muokata myös suoraan CISS PDM:n näkymässä.

CISS PDM:n integrointi eri ERP- ja taloushallinnon järjestelmiin onnistuu valmiin XML-rajapinnan avulla.

3D-rakenteita voidaan lukea ilman SolidWorks-lisenssiä

CISS PDM-ohjelmalla voidaan hallita SolidWorksin natiiveja tuoterakenteita ja niiden 3D-kokoonpanoja, 3D-malleja ja piirustuksia osaluetteloineen. CISS PDM näyttää SolidWorks-natiivitiedostojen lisäksi PDF, DWG ja DXF -tiedostot suoraan esikatseluikkunassa ilman ohjelman avaamista. Ohjelma osaa myös täyttää kuvien metatiedot ilman SolidWorksia.

Mallit ja piirustukset katseltavissa myös web-ympäristössä

Selainpohjaisen CISS Cloud -ohjelman avulla mallit ja piirustukset ovat katseltavissa myös webin kautta laiteriippumattomasti, myös mobiililla. Web-käyttö ei poikkea mitenkään normaalista toimistokäytöstä, etkä tarvitse erillistä VPN:ää. CISS PDM pystyy keventämään CAD-rakenteita, joten kevennettyjen rakenteiden hallinta webympäristössä olisi nopeampaa. Tietoturva on verrattavissa pankkien käyttämään turvatasoon.

Automaattinen versionhallinta vähentää virheitä

SolidWorks-tiedostojen versioiden ja väliversioiden hallinta on automaattista. Voit palata milloin tahansa vanhempaan versioon ja jatkaa työtä siitä eteenpäin. Myös tuoterakenteen jäädyttäminen (versioiminen) on mahdollista. 3D-rakenteen tietokortista voit tarkistaa, kenelle juuri tätä rakenteen versiota tai aikaisempia versioita on toimitettu. SolidWorksin 3D-rakenteet ja 2D-piirustusten rakenteet ovat hallittavissa myös DWG/PDF-muodossa.

Hakutoiminto hakee myös tiedostojen sisältä

Ohjelma osaa hakea tiedot metatietojen lisäksi myös SolidWorks-tiedostojen sisältä ja osaluetteloista. Monipuolisilla hakuehdoilla voit määritellä, että nyt haetaan vain kokoonpanoja tai 2D-piirustuksia jne. Haun voi tehdä millä tahansa yksilöivällä termillä tai esim. päivämäärävälillä.

Valmiina yli 12 000 EN-standardien mukaista nimikettä

Nimikepuussa hallitaan yrityksen omat ja standardinimikkeet. Olipa käytössä mikä hyvänsä CAD-ohjelma, sama nimike käy kaikille ohjelmille. Ainoastaan nimikkeen sisältämä tiedosto tai 3D-malli muuttuu CAD-ohjelman mukaan. CISS PDM-ohjelmassa on valmiina yli 12 000 EN-standardien mukaista nimikettä. Ylläpitämämme nimikkeistö tukee nimikkeiden standardisointia, sekä mahdollistaa eri maiden standardien ja omien nimikkeistöjen yhtäaikaisen käytön.

Ohjelman mukana tulee valmiita malli- ja raporttipohjia

Käyttäjä voi tallettaa omia tai käyttää ohjelmassa valmiina olevia mallipohjia. Mallipohjat eivät rajoitu tiedostoihin, vaan mallipohjat voivat sisältää projekti- tai kansiorakenteen. Raportointiin käytetään Exceliä. Valmiina on myös raporttipohjia jotka mahdollistavat tarvittavien raporttien tulostamisen napin painalluksella. Raporttien tulostus onnistuu yksitellen tai massa-ajoina.

CISS PDM on myös dokumenttien hallintaohjelma

CISS PDM:ssä ovat käytössä myös kaikki CISS Office -ohjelmaan sisältyvät dokumentinhallintaominaisuudet, kuten työnkulut, versionhallinta, oikeudet, yms. Kaikki CISS-ohjelmistoperheen tuotteet ovat samassa tietokannassa, joten kaikki sovellukset toimivat saumattomasti yhdessä.

Lisää hyviä ominaisuuksia

  • Kokoa ja hallitse usean eri CAD-ohjelman rakenteita yhdessä ja samassa tuoterakennepuussa
  • Integraatio Officen ja Outlookin kanssa
  • Visuaalinen dokumentin valmiusasteen seuranta ja hallinta (työnkulku)
  • Toimii kaikilla SolidWorks-versiolla
  • Saatavilla eri kielille (suomi, englanti, ruotsi ja tarvittaessa venäjä ja kiina)
Sitoudumme toteuttamaan asiakkaiden toiveet nopeasti, mikäli tarvetta lisäominaisuuksille tulee!